• Europakruispunt
  • Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1000
  • Belgium

NL//

Vanuit onze passie voor Brussel en de fiets gaan we steeds op zoek naar leuke insteken om mensen de stad te laten (her)ontdekken. Het thema van onze najaarstour 2017 wordt: alternatief wonen en innovatieve vormen van samenleven in Brussel

Onze gidsen stippelen een verrassende fietstocht uit waarbij we halt houden op een 4 tal inspirerende plekken. Aan de hand van ontmoetingen met Brusselaars die een band hebben met deze plekken zetten we de diversiteit die Brussel te bieden heeft in de verf. Afsluiten doen we feestelijk met een drankje!

Houd onze facebookpagina in het oog en stap voor stap verklappen we je waar deze fietstocht jou naar toe zal brengen!

Afspraak om 13u45 op het Europakruispunt, Centraal Station
Einde rond 18u00 en afsluiten met een Apéro!

GRATIS
INSCHRIJVINGEN: Info@cactus.brussels
Wens je een fiets te huren, laat het weten!

FR//

Grace à notre passion pour Bruxelles et le vélo, nous sommes toujours à la recherche d'approches originales pour faire (re)découvrir la ville aux Bruxellois et autres. La thématique de notre tour d'Automne sera: habitations innovatives et formes innovantes de cohabitation à Bruxelles.

Nos guides développent un tour surprenant pendant lequel nous nous arrêtons à 4 endroits inspirants. C'est à travers les rencontres avec des Bruxellois dans ces endroits que nous mettons en avant la diversité que Bruxelles offre. On clôture la journée d’une manière festive avec quelque chose à boire.

Restez branché sur notre page facebook! Petit à petit nous dévoilerons les endroits où ce tour vous emmènera!

Rendez-vous à 13h45 au Carrefour de l'Europe, Gare Centrale
Fin du tour et Apéro à 18h00

GRATUIT
INSCRIPTIONS : info@cactus.brussels
Vous voulez louer un vélo? Faite le savoir !