Cactus Gidsen


SCROLL DOWN

Cactus Gidsen


 
 

Onze Gidsen

Cactus is een jonge en dynamische vrijwilligersvereniging. Onze gidsen zijn locals die graag hun passie voor de stad en de fiets delen met anderen. Wij zijn overtuigd dat fietsen de meest actieve, sociale en duurzame wijze is om je te verplaatsen in Brussel en de ideale manier is om de stad te ontdekken en te beleven. Maak kennis met onze gidsen en hun passie voor Brussel en de fiets:

 
cactus
 
IMG_20180723_173135.jpg

Charlotte

Fietsen in Brussel is voor mij... vrij zijn om de stad te ontdekken en beleven 

Het plekje in Brussel dat ik graag anderen laat ontdekken... de woonboten in Anderlecht! Wind door de hoge bomen, de enkele boten in het water, een fijn fietspad en zo dicht bij het centrum! 

Waarover ik het zeker wil hebben tijdens onze tour...  Al wat groen is en meer:-) 

 
gerben.png

Gerben

Fietsen in Brussel is voor mij… een evidentie.

De plek in Brussel die ik anderen graag laat ontdekken… is een geschenk uit de hemel.

Waar ik het zeker over zal hebben tijdens de tour… zijn koningen en monsters.

 
Foto_Annabel.jpg

Annabel

Fietsen in Brussel is voor mij… wind in de haren, vrijheid!

Het plekje in Brussel dat ik anderen graag laat ontdekken… de Brusselse skyline vanaf een brug in Molenbeek. De wirwar van de Kruidtuin en het verborgen parkje achter de financiëntoren met haar sporen van een Brussel als toekomststad eind jaren '50, het standbeeld vol duiven op het vrijheidsplein, de rust van de begijnhofwijk.

Waarover ik het zeker wil hebben tijdens de tour… de geschiedenis van Brussel in kleine anekdotes.

 

Lukas

Fietsen in Brussel is voor mij… elke dag een nieuwe ontdekkingstocht.

Het plekje in Brussel dat ik anderen graag laat ontdekken de Europese wijk: veel leuker dan het lijkt!

Waarover ik het zeker wil hebben tijdens de tour… Brussel, hoofdstad van Vlaanderen, België, Europa of de wereld? ...

 
Foto_Renaat.jpg

Renaat

Fietsen in Brussel is voor mij… gaan en staan waar en wanneer ik wil! Met respect voor de stad en de mensen die er wonen.

Het plekje in Brussel dat ik anderen graag laat ontdekken… het hellegat van Europa, broeinest van fundamentalisme, de gemeente die moet opgekuist worden..: Molenbeek. Grapje uiteraard! Ik laat jullie graag kennis maken met deze prachtige en verrassende gemeente, haar inwoners en bij uitbreiding de kanaalzone.

Waarover ik het zeker wil hebben tijdens de tour de levenskwaliteit en het samenleven in deze superdiverse stad en uiteraard….fietsen in de stad.

 

Jochem

Fietsen in Brussel is… vanzelfsprekend.

Het plekje in Brussel dat ik anderen graag laat ontdekken is… nog niet ontdekt :-).

Waarover ik het zeker wil hebben tijdens de tour… de geluiden en beelden die de stad ons te bieden heeft.

 
Jef.jpg

Jef

Fietsen in Brussel is voor mij… Brussel zien, Brussel ruiken, Brussel horen, Brussel voelen en Brussel beleven.

Het plekje in Brussel dat ik anderen graag laat ontdekken… verborgen plekjes waar het stil en verrassend is. Elke tocht door Brussel is een verrassende ervaring.

Waarover ik het zeker wil hebben tijdens onze tour de contrasten, de complexiteit, de diversiteit van de stad. Over het hoe en waarom je in Brussel leeft.

 

Carolien

Fietsen in Brussel is voor mij… de stad elke keer herontdekken. Brussel leeft en verandert de hele tijd. Dat maakt van haar een stad om te koesteren.

Het plekje in Brussel dat ik anderen graag laat ontdekken… zijn diegene die je anders niet zou ontdekken. Door te fietsen in Brussel beleef je meer dan alleen het centrum of de plekken waar de metro je heen brengt. 

Waarover ik het zeker wil hebben tijdens onze tour… groen, schoonheid, water en plezier in Brussel!

 
DSC_1626.JPG

Philippe

Fietsen in Brussel is voor mij... zich vrij voelen en gewoon genieten!

Het plekje in Brussel dat ik anderen graag laat ontdekken… kleine stille, verborgen parken en levendige wijken.

Waarover ik het zeker wil hebben tijdens onze tour… de Zenne (rivier) en Zinnekes (Brusselaars).

 

 
kris.jpg

Kris

Fietsen in Brussel is voor mij...dagelijks toerist zijn in eigen stad: blijven ontdekken en de stad ervaren met alle zintuigen.

Het plekje in Brussel dat ik anderen graag laat ontdekken... mijn yogaspot in het Dudenpark (Vorst) met een schitterend zicht over Brussel, over het Park van Vorst, het Justitiepaleis en de torens van de Noordwijk op één lijn.

Waarover ik het zeker wil hebben tijdens onze tours... ik houd ervan uit te wissel over hoe andere mensen de contrasten en complexiteit in Brussel ervaren

Cactus Guides


Cactus Guides


 
 

Our Guides

Cactus is a young and dynamic voluntary organization . Our guides are locals who love to share their passion for the city and the bicycle. We are convinced that cycling is the most active, social and sustainable way to get around in Brussels. It's also a great way to discover and experience this city. Meet our guides and their passion for the city and the bike:

 
cactus
 
IMG_20180723_173135.jpg

Charlotte

Cycling in Brussels for me is ... being free to discover and experience the city.

The spot in Brussels I love to be discovered… the house boats in Anderlecht. Wind in the high trees, a few boats in the water and so close to the city center!

What we definitely will speak about during our tour… everything that's green and more!  

 
gerben.png

Gerben

Cycling in Brussels for me is… obvious.

The spot in Brussels I love to be discovered… is heaven-sent.

What we definitely will speak about during our tour… are kings and monsters.

 
Foto_Annabel.jpg

Annabel

Cycling in Brussels for me is... rolling freedom!

The spot in Brussels I love to be discovered by others...  the view the Brussel’s skyline by day from a bridge in Molenbeek. The maze of the botanic park as well as the hidden park next to the finance tower that gives you an insight on the planned future of Brussels at the end of '50, the statue full of pigeons on place de la Liberté, the peace in the quartier du béguinage.

What we definitely will speak about during our tour…. the history of Brussels through stories.

 
Foto_Lukas.jpg

Lukas

Cycling in Brussels for me is... a daily discovery tour

The spot in Brussels I love to be discovered by others... the European district: more exciting than you think!

What we definitely will speak about during our tour…. Brussels, capital of Belgium, Europe and the world?...

 
Foto_Renaat.jpg

Renaat

Cycling in Brussels for me is... going where and whenever I want to go! With respect for city and its inhabitants.

The spot in Brussels I love to be discovered by others... the hellhole of Europe, the heart of fundamentalism, the town that needs to be cleaned up…: Molenbeek. That’s a joke of course! But I’d love to introduce you to this wonderful and surprising part of Brussels as well as the canal area and its citizens.

What we definitely will speak about during our tour…. the quality of life and living together in this super diverse city. Oh yes, and biking in Brussel of course! 

 

Jochem

Cycling in Brussels for me is... natural and obvious.

The spot in Brussels I love to be discovered by others... not yet discovered.

What we definitely will speak about during our tour…. are the sounds and images this city has to offer.

 
Jef.jpg

Jef

Cycling in Brussels for me is... seeing, smelling, hearing and feeling the city of Brussels.

The spot in Brussels I love to be discovered by others... Some hidden places to see and feel the contrasts of the city.  Every trip through Brussels brings its own surprises.

What we definitely will speak about during our tour…. The contrasts, the complexity and the diversity of the city.  And how and why would anyone live in this city?

 

Carolien

Cycling in Brussels for me is... non-stop rediscovering the city. Brussels is a permanently living and changing city, that’s what makes Brussels nice and lovely.

The spot in Brussels I love to be discovered by others... are those places you wouldn’t discover on your own. By discovering Brussels by bike, you experience more than just the city centre or those places where public transport takes you. 

What we definitely will speak about during our tour…. green in the city, water, beauty and fun in Brussels !

 
DSC_1626.JPG

Philippe

Cycling in Brussels for me is... feeling free and enjoyment!

The spot in Brussels I love to be discovered by others... small quiet hidden parks and vibrant areas.

What we definitely will speak about during our tour… the Senne (river) and Zinnekes (Brusseleirs).

 
kris.jpg

Kris

Cycling in Brussel for me is...being a tourist on a daily basis in my own city: continuing to explore and experience the city with all my senses.

The spot in Brussels I love to be discovered by others... my yoga spot in Duden Park (Forest) with a splendid view over Brussels with the Parc the Forest, the Justice Palace and the towers of the North quarter on one line.

What we definitely will speak about during our tour... I love to exchange on how other people experience the contrasts and complexity of Brussels

Guides Cactus


Guides Cactus


 
 

Nos Guides

Cactus est une association de bénévoles jeune et dynamique. Nos guides sont des locals qui aiment partager leur passion pour la ville et le vélo. Nous sommes convaincus que le vélo est un moyen de transport urbain actif, social et durable. Bruxelles à vélo est idéal pour découvrir et pour vivre le dynamisme de cette ville. Rencontrez nos guides et leur passion pour la ville et le vélo:

 
cactus
 
IMG_20180723_173135.jpg

Charlotte

Rouler à vélo pour moi c’est…  avoir toute la liberté pour vivre et découvrir la ville.

L’endroit que j’aimerais faire découvrir aux autres…  les péniches à anderlecht! Avec ses arbres élevés, quelques péniches dans l’eau, une bonne piste cyclable et tout près du centre-ville!

Dont je parlerai certainement pendant le tour… tout ce qui est vert et plus!

 
gerben.png

Gerben

Rouler à vélo pour moi c’est… c’est logique.

L’endroit que j’aimerais faire découvrir aux autres… est un don du ciel.

Dont je parlerai certainement pendant le tour… des rois et de monstres. 

 
Foto_Annabel.jpg

Annabel

Rouler à vélo pour moi c’est… sentir le vent à travers le cheveux, la liberté!

L’endroit que j’aimerais faire découvrir aux autres…  l'horizon de Bruxelles à partir d’un pont à Molenbeek. L’enchevêtrement du Parc Botanique, le parc insolite dans l’ombre de la tour des finances avec ses traces qui rappellent la vision futuriste de Bruxelles dans les années ’50, la statue dominée par les pigeons sur la Place de la Liberté, le calme dans le quartier du béguinage. 

Dont je parlerai certainement pendant le tour… l’histoire de Bruxelles à travers de petites anecdotes.

 

Lukas

Rouler à vélo pour moi c’est… faire des nouvelles découvertes au quotidien.

L’endroit que j’aimerais faire découvrir aux autres… le quartier européen : beaucoup plus excitant qu’on pense

Dont je parlerai certainement pendant le tour… Bruxelles, Capitale de la Flandre, de Belgique, de l’Europe et du monde? ...

 
Foto_Renaat.jpg

Renaat

Rouler à vélo pour moi c’est… aller où je veux, quand je veux ! Et avec respect pour la ville et ses habitants. 

L’endroit que j’aimerais faire découvrir aux autres… le hellhole de l’Europe, le foyer du fondamentalisme, la commune qui a besoin d’être balayée…: Molenbeek. Je rigole bien sûr ! J’aimerais vous faire découvrir cette belle commune surprenante , ses habitants et les autres quartiers autour du canal. 

Dont je parlerai certainement pendant le tour… la qualité de vivre et le vivre ensemble dans cette ville super diverse et le vélo à Bruxelles bien sûr.

 

Jochem

Rouler à vélo pour moi c’est… naturel et évident

L’endroit que j’aimerais faire découvrir aux autres… n’a pas encore été découvert ;-).

Dont je parlerai certainement pendant le tour… les sons et les images que la ville nous donne. 

 
Jef.jpg

Jef

Rouler à vélo pour moi c’est… voir Bruxelles, sentir Bruxelles, l’entendre et la vivre

L’endroit que j’aimerais faire découvrir aux autres… les endroits insolites, des endroits calmes et surprenants. Mais chaque tour à travers Bruxelles porte en lui des nouvelles surprises. 

Dont je parlerai certainement pendant le tour… les contrastes, la complexité et la diversité de la ville. Pourquoi et comment vivre à Bruxelles.

 

Carolien

Rouler à vélo pour moi c’est… redécouvrir à chaque fois la ville. Bruxelles vit et change en permanence. C’est là que se trouve le charme de la ville et la raison pourquoi je la chéris. 

L’endroit que j’aimerais faire découvrir aux autres… ce sont ces endroits que vous ne découvriez pas tout seul. En explorant Bruxelles à vélo vous découvrez plus que seulement le centre-ville ou les endroits où les transports en commun vous emmènent. 

Dont je parlerai certainement pendant le tour… la verdure, la beauté, l’eau et l’ambiance dans la ville!

 
DSC_1626.JPG

Philippe

Rouler à vélo pour moi c’est… se sentir libre et profiter!

L’endroit que j’aimerais faire découvrir aux autres… des petits parcs silencieux et cachés et des quartiers dynamique.

Dont je parlerai certainement pendant le tour… la Senne (rivière) et les Zinnekes (Bruxellois).

 
kris.jpg

Kris

Rouler à vélo pour moi c'est... être tourist au quotidien dans ma propre ville: continuer à découvrir et sentir la ville avec tous mes sens.

L'endroit que j'aimerais faire découvrir aux autres... mon endroit de yoga dans le Parc Duden (Forest) avec une vue splendide sur Bruxelles, le Parc de Forest, le Palais de Justice et les tours du quartier Nord, tout sur un axe de vue. 

Dont je parlerai certainement pendant le tour... j'adore échanger avec les groupes sur comment eux vivent les contrastes et complexités de Bruxelles.